Zagotavljanje kakovosti: Testiranje

Vse surovine so takoj po žetvi dostavljene v proizvodne obrate podjetja Nature’s Sunshine, kjer se opravijo serije poglobljenih testov kakovosti z namenom zagotovitve čistosti in potentnosti surovin, kakor tudi kvalitete končnih produktov. Vsaka surovina se temeljito stestira preden se uporabi kot osnovna surovina za prehranska dopolnila sistema Synergy V3. 

Tekom različnih faz proizvodnje je opravljenih 247 testov  zagotavljanja kakovosti.

Vsako prehransko dopolnilo sistema Synergy V3 mora na koncu proizvodnega procesa uspešno prestati še 15 različnih testiranj, preden gre dokončno na trg. V nadaljevanju je predstavljenih le nekaj testov osnovnih surovin, s katerimi se zagotovi njihova sprejemljivost za prehranska dopolnila Synergy V3. Pomembno je, da se zavedamo, da mora vsaka posamezna sestavina, kot tudi vsako prehransko dopolnilo uspešno opraviti vse teste – en sam negativen rezultat kateregakoli testa pomeni, da bo surovina ali končni produkt zavržen.

Nihajna spektroskopija (Fourier Transform Infrared Spectroscopy - FTIR)

Nihajna spektroskopija s pomočjo infrardečega skeniranja oceni pristnost in čistost osnovnih surovin. Vsaka surovina ima svojo edinstveno frekvenco, pri kateri absorbira infrardečo svetlobo. Z analizo absorpcijskih spektrov lahko surovino primerjamo s pričakovanim standardom in tako ocenimo njeno pristnost. 

Tankoplastna kromatografija (The Thin Layer Chromatography - TLC)

Tankoplastna kromatografija nam omogoča, da posnamemo takoimenovani prstni odtis vzorca snovi, rastline ter ga primerjamo z zbirko vseh poznanih standardov. S tem testom lahko identificiramo osnovne surovine in istočasno potrdimo vsebnost vseh ključnih komponent v njih. 

Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (High Performance Liquid 
Chromatography – HPLC) 

Izjemno občutljiv računalniško voden inštrument nam omogoča, da analiziramo sestavine treh prehranskih dopolnil: ProArgi-9+, Mistify in PhytoLife. Inštrument uporablja napredne analitične tehnike za ločevanje, identifikacijo in kvantifikacijo posameznih komponent. Vsak od treh končnih produktov je testiran z namenom, da zagotovimo, da so vse navedbe na embalaži resnične.

Testiranje pepela

Vzorce surovin žgemo 1 uro pri 700 stopinjah Celzija. Ves pepel, ki po tem postopku ostane, sestavlja le mineralni material, ki ga stehtamo in analiziramo. Vsaka rastlina ima značilno vsebnost mineralov in posledično tudi značilno sestavo pepela. Če pri določeni surovini ugotovimo znatno višjo vsebnost pepela od pričakovane, posumimo na prisotnost umazanije ali kakšnega drugega tujega materiala. To je lahko med drugim posledica tega, da nabiralci ne odstranijo umazanije iz rastlin, preden nam jih pošljejo. Odstopanje testnih rezultatov od pričakovanih vrednosti bo pomenilo zavrnitev testiranih surovin.

Gama števec

Nekatere surovine prihajajo iz delov sveta, ki bi lahko bili kontaminirani s sevanjem.  Ta test pokaže, če so surovine kontaminirane in posledično pomaga ohraniti vse izdelke Synergy brez s sevanjem kontaminiranih surovin. 

Masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer - ICP-MS)

ICP ima plamen, ki gori z 8.727 stopinj Celzija. Vzorec za analizo (osnovna surovina ali končni izdelek) raztopimo v kislini in nato razpršimo v sredino plamena. Ob tem različni kemijski elementi svetijo s svojimi edinstvenimi barvami. Izjemno občutljiv spektrofotometer meri svetlost vsakega minerala v plamenu in nam pove, koliko vsake mineralne snovi je prisotne v vzorcu vse do natančnosti delec na milijardo. Če v surovini identificiramo nezaželene elemente, celotno pošiljko surovine zavrnemo. S tem testom pregledamo tudi nezaželene elemente kot so arzen, svinec, kadmij in živo srebro. Vsak končni izdelek prehranskih dopolnil Synergy V3 testiramo na tak način in tako zagotovimo, da vsebnost mineralov v izdelkov ustreza oznakam oz. deklaracijam.  

CONVERSATION

0 komentarji:

Objava komentarja

Instagram

Sledi nam