Elite Honors v novi preobleki


Odkar smo leta 2015 vpeljali program Elite Honors, velja za temelj za izrekanje priznanj novim partnerjem, ki jih obstoječi partnerji naučijo, kako uspešno duplicirati svoj posel.

Ker želimo program poenotiti in poenostaviti na vseh naših tržiščih, vam z veseljem predstavljamo vse novosti, ki jih bomo vpeljali s 1. januarjem 2017:

Kvalifikacijsko obdobje: januar–december (koledarsko leto)

Kvalifikacijske stopnje 

Partnerji se boste glede na količino ustvarjenih CV na prvem sledilnem centru (TC1) kvalificirali za eno od treh stopenj Elite Honors, na podlagi česar boste tudi deležni ustreznega priznanja. Kot pravkar omenjeno, bomo upoštevali količino ustvarjenih CV na prvem sledilnem centru (TC1) na mesec, aktivacijskega volumna pa ne bomo več upoštevali.

600 CV
1200 CV
2400 CV

Priznanja v okviru programa Elite Honors

Za vsak mesec v koledarskem letu, ko boste postali EHQ, boste deležni naslednjih priznanj:

1xEHQ: omemba na blogu
3xEHQ: Elite Honors pin in omemba na blogu
6xEHQ: Elite Honors Club kartica (s katero lahko v trgovini na evr. srečanjih kupujete pred začetkom delovnega časa) in omemba na blogu
9xEHQ: Elite Honors club jakna, omemba na blogu in javno priznanje na evropskem srečanju
12xEHQ: dobropis za nakup izdelkov*, omemba na blogu in javno priznanje na evropskem srečanju

Dobropis za nakup izdelkov

V vsakem koledarskem letu, ko boste izpolnili kvalifikacijske pogoje, boste prejeli dobropis za nakup izdelkov, kot je navedeno v nadaljevanju:
  1. Elite 600: 1200 EUR
  2. Elite 1200: 2400 EUR
  3. Elite 2400: 4800 EUR

Kvalifikacijski pogoji za prejem dobropisa za nakup izdelkov

Partnerji se boste kvalificirali za prejem dobropisa za nakup izdelkov, če boste imeli aktiven račun, če do družbe ne boste imeli nobenih dolgov in:

(1) vsi obstoječi partnerji s 1. januarjem posameznega koledarskega leta boste morali postati EHQ 12 zaporednih mesecev v koledarskem letu (torej od januarja do vključno decembra)

ALI


(2) vsi na novo vpisani partnerji boste morali do najkasneje 30. junija v koledarskem letu vpisa aktivirati svoj račun, postati vsak mesec do konca koledarskega leta vpisa EHQ in do konca tega koledarskega leta ustvariti toliko CV volumna na TC1, kolikor se v celotnem koledarskem letu zahteva za vse partnerje, ki so vpisani celo koledarsko leto (torej za kvalifikacijsko stopnjo 600 CV - Elite 600 Qualified: skupaj najmanj 7200 CV; 1200 CV - Elite 1200 Qualified: skupaj najmanj 14.400 CV; in za 2400 CV - Elite 2400 Qualified: skupaj najmanj 28.800 CV).

Opozarjamo vas, da bo podeljeni dobropis odvisen od najmanjše dosežene količine CV v katerem koli mesecu koledarskega leta.

Primeri:

Primer št. 1: Janez aktivira svoj račun januarja 2017. Od januarja do vključno novembra 2017 vsak mesec ustvari 1200 CV volumna na TC1, kar pomeni, da je vse te mesece Elite 1200 Qualified. Vendar pa decembra 2017 ustvari samo 600 CV volumna na TC1 in je v decembru 2017 torej samo Elite 600 Qualified. Ker Janez decembra 2017 ni ustvaril 1200 CV volumna na TC1 kot mesece pred tem, ampak samo 600 CV, je v celotnem koledarskem letu ustvaril najmanj 600 CV volumna na mesec, zato bo za leto 2017 prejel dobropis za nakup izdelkov v višini, ki odgovarja Elite 600 Qualified, torej 1200 EUR.

Primer št. 2: Mojca aktivira svoj račun marca 2017. Njen sponzor ji pojasni prednosti programa Elite Honors, ki ga Mojca začne duplicirati v svojem poslu. Vsak mesec do konca koledarskega leta (od marca do vključno decembra 2017) je Elite 600 Qualified. Poleg tega vloži tudi dovolj truda v to, da v istem obdobju ustvari skupaj 8.000 CV volumna na TC1. Ker je Mojca Elite Honors Qualified vse mesece do konca koledarskega leta od meseca vpisa IN ker v tem času ustvari dovolj volumna na TC1, kot bi ga morala ustvariti, če bi bila vpisana celo leto, in bila vse mesece Elite 600 Qualified (600 CV x 12 = 7200 CV), prejme dobropis za nakup izdelkov v višini 1200 EUR, kar odgovarja Elite 600 Qualified.

Primer št. 3: Matej aktivira svoj račun avgusta 2017. Na žalost se je vpisal prepozno v koledarskem letu, da bi lahko prišel v poštev za dobropis za nakup izdelkov v letu 2017, ampak bo moral počakati na leto 2018. Kljub temu lahko še vedno duplicira sistem v svojem poslu, prejme priznanje za svoje delo in vsak mesec zasluži bonus Go Elite.

Primer št. 4: Katarina aktivira svoj račun junija 2017. Vsak mesec do konca koledarskega leta vpisa je Elite 2400 Qualified. Poleg tega s prodajo izdelkov uporabnikom ustvari še dodaten volumen na TC1, ki ob koncu koledarskega leta znaša skupaj 21.000 CV. Ker ji ni uspelo ustvariti zahtevanega volumna na TC1 do konca koledarskega leta vpisa za Elite 2400 Qualified (ki za 2400 CV na mesec znaša skupaj 28.800 CV na leto), ji je pa uspelo ustvariti dovolj volumna (14.400 CV) za Elite 1200 Qualified, bo prejela dobropis za nakup izdelkov v višini 2400 EUR za leto 2017.

CONVERSATION

0 komentarji:

Objava komentarja

Instagram

Sledi nam