Lastnosti učinkovitega tima.

Beseda sinergija (Synergy) pomeni medsebojno delovanje dveh ali več različnih elementov, kar privede do rezultata, ki je bolj učinkovit kot pa če bi vsak element deloval samostojno.

Člani skupine oz. TEAMa, ki delujejo skupaj s svojim enotnim delovanjem omogočijo pogoje za uspeh celotnega teama pri doseganju postavljenih ciljev.

  • T - Together (SKUPAJ)
  • E - Everyone (VSI)
  • A - Achieves (ZMOREMO)
  • M - More (VEČ)
Skupina je še bolj učinkovita, če se skupaj uči. Za učinkovitost skupine je tako še posebej pomemben GRIP koncept:

  • G - Goals (CILJI)
  • R - Roles (VLOGE)
  • I - Interpersonal Relationships (MEDSEBOJNI ODNOSI)
  • P - Processes and Procedures (POSTOPKI)
CILJI združujejo člane skupine in prispevajo, da so vsi naravnani v isto smer. Če so cilji enotni pride do sinergije med člani.

VLOGE morajo biti natančno določene, vsak član skupine mora vedeti za kaj je zadolžen, kaj je njegova vloga in kaj so vloge drugih članov skupine. Vloge poskrbijo, da ima vsak član skupine priložnost in obvezo, da prispeva svoj del k uresničevanjem ciljev.

MEDSEBOJNI ODNOSI privedejo do povezovanja, zaupanja in sodelovanja. Člani skupine so odgovorni za dobre medsebojne odnose. Naše sposobnosti opravljanja dela, komuniciranja, prepričevanja, poslušanja, mreženja, spoznavanja drugih pridejo v poštev v vseh vidikih našega življenja. Še posebej v skupinah.

POSTOPKI morajo biti enotni in vnaprej določeni. Določajo jih NAVODILA IN SMERNICE, ki so pravila obnašanja in delovanja. Če so postavljene jasne smernice in določena natančna navodila, vsak član skupine ve kako delovati, kaj zasleduje in kaj se od njega pričakuje.

“Get a GRIP on TEAMwork.” Osredotočite se na delo v skupini. Izkoristite moč skupine za lažje doseganje vaših ciljev.

Source: http://leadershipinc.com/the-four-elements-of-an-effective-team/1921 

CONVERSATION

0 komentarji:

Objava komentarja

Instagram

Sledi nam